Ikke riv Os skole - Halden

December 17, 2018

 

 

🗞 👉🏻 OS SKOLE

 

In the local newspaper again - now with all the other architect offices in town! 

 

link to the article HERE

 

The politicians in the city have decided to demolish this magnificent architectural heritage, which they just decided in a cityplan that is worthy of protection both as a single object and as part of the surroundings. all professionals disagree with this and did not find this acceptable development. This will be a great loss for the city and future generations and we really hope that will not be the case... 


Arkitektkontorene yolo tegnestudio, SG arkitekter og Halden Arkitektkontor stiller spørsmål ved prosessen som har ledet frem til rivningsvedtak for Os Skole.
Istedenfor en arkitektkonkurranse kjøpte kommunen 2 prosjekter, der man skulle ha ett med, og ett uten Os skole. Denne metoden gir ingen endelig og god vurdering av spørsmålet om bevaring av Os Skole. Egentlig viser forslagene at man får en moderne skole både med og uten, og det pedagogiske argumentet for å rive (hensynet til barna) er nå borte. Forslaget som beholder skolen har fått høyere poeng i vurderingen av det pedagogiske innholdet, uten at vi dermed går inn på en rangering av prosjektene.
Os skole er en svært viktig bygning i byens bygningshistorie og er en del av vår felles kulturarv og identitet. I tillegg har bygningen høy verneverdig som enkeltobjekt i sentrumsplanen, og er en viktig del av miljøet.

 


Rent økonomisk er det nå også i rådmannens saksfremlegg konkludert med at rehabilitering og oppgradering av Os skole koster ca 25.500 kr/m2 (26.731 kr for ombygging minus 1.597kr for riving som utgår) mens nybygg koster ca. 38.000 kr/m2. Forskjellen utgjør 33 millioner kroner (basert på ca 2.700 m2). Det er også et spørsmål om livssyklus-kostnadene (drift og vedlikehold) burde ha vært tillagt mer vekt.


Nå skal reguleringsprosessen i gang, med tilhørende konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse, og det er slik sett galt at kommunestyret har fattet rivningsvedtak før i det hele tatt denne prosessen er i gang.

 


Vi mener at dette har vært en uryddig prosess, som beklageligvis har endt opp med en prematur og feilaktig konklusjon om å rive et signalbygg med høy verneverdi. Det er også et dårlig signal fra kommunens side å fravike sin egen nylig vedtatte sentrumsplan, der vernedelen står sterkt.


Vi er bekymret for uterommenes kvalitet og det opprinnelige formålet med å heve nordsiden, når det også signaliseres at det må knipes inn. Forsvinner kvalitetene her, faller de opprinnelige intensjonene sammen.
Kommunens intensjoner om et løft og en oppgradering er prisverdig, man har hatt høye ambisjoner og har etter vår mening nådd langt selv om vi syns at man har kommet litt galt ut mot slutten. Vi tenker derfor at siste ord i denne debatten ennå ikke er sagt.

 

 

 

 

 

#osskole #haldenkommune #halden #sentrumskole #yolotegnestudio #sgarkitekter #haldenarkitektkontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POSTS

November 28, 2018

August 16, 2018

Please reload

ARCHIVE POSTS

Please reload

GET IN TOUCH:

a: Niels Stubs gate 6, 1776 Halden - Norway

FOLLOW US:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

CONTACT US:

© 2018 by yolo tegnestudio as. Proudly created with Wix.com